Sổ liên lạc điện tử
Liên kết
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử
Tranh vẽ "Quê hương em năm 2020"

Tranh vẽ "Quê hương em năm 2020"

Xin giới thiệu một số tranh vẽ theo chủ đề: "Quê hương em năm 2020" của các nhóm học sinh lớp 4/1 trường TH Lê Văn Tám năm học 2010 trong hoạt động vẽ tranh của tiết Đạo đức rèn luyện kĩ năng sống.
Văn bản mới